Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
cn dc grootte der voorwerpen opmerkzaam te
maaken, en hem ook voor deze betrekkingen
naamen te geeven, en gebruik tot dit oog-
merk de leer der Aanlchouwing der Getal-en
Maat-betrekkingen , welker eerfte oefeningen
n zoo gemaklijk zijn 5 als het tellen uwer vijf
vingers.
Duor de^e vereenigde maatregelen zal het
X\ niet misfen, of gij zult uw kind met zeker-
lieid zoo verre verhelFen, dat het zich over al-
Je foorten van zinlijke voorwerpen met de groot-
He bepaaldheid kaïi uitdrukken.
Maar de kring der voorwerpen, over wel-
ke het fpreeken hoort, en over welke liet moet
leeren fpreeken , gaat veel verder. Uw kind
bemint, het dankt, het vertrouwt; het wil
zeggen kunnen, en het moet zeggen kunnen,
dat het bemint, dat het dankt en dat het
vertrouwt. De vorming van mijn geflagt tot
het leeren fpreeken over het gevoel der liefde,
des danks en des vertrouwens hangt met eene
grondvorming van dit gevoel zelvcn iamen,
even als de vorming van mijn gellagt tot het
leeren fpreeken over zinlijke voorwerpen met
eene grondvorming van de kracht van aanfchou-
iving van zinlijke voorwerpen faincnhangt.
Deze grondvorming of veel meer dcxe cern-i^
ontwikkeling van het gevoel der zedelijkheid
Saat van liefde, dank cn vertrouwen uit;
wIqy cerlle kiemen zich op den fchoot der
Moeder ontvouwen: en even als de Natuur
het tijdlUp van het begin van het leeren fpree-
lien over zinlijke voorwerpen aan de Moeder«
iijke verzorging van het kind aanketent, cn
Öen gehcelgn omvang dezer lyunst van dit tijd-
üip