Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
lichaam, deszelfs deden, derzelvêreigenfchapi-
pen en verrichtingen bepaald te leeren fpree-
ken ; het zal u in Haat ftellen , om met deze zelt\ie
bepaaldheid dc oefening in het fpreeken over
alle voorwerpen uittebrcitlen, welke in' den
kring der zintuigen des kinds liggen, en zijne op-
mcrkzaamlieid opwekkenen moeten opwekken.
En, Moeders! ook in de leiding van de
kracht des kinds tot het fpreeken, hebt gij aan
den draad van dit boek niets anders te doen,
dan het gene gij met opzigt óp de indrukken,
die hem door zijne oogen tot de bewustbeid
gcbragt worden, reeds gedaan hebt. ^Vanneer
gij inziet, dat het wezenlijk is, den indruk
der voor de vorming zijner kundigheden gc-
wigtigfle voorwerpen, welke hem dagelijks^
voor de oogen Haan, diep inteprenten; dan-
kan het niet misfen , of gij 'moet insgelijks be-
grijpen, dat het wezenlijk is het kind te
keren, om zich over deze voorwerpen bepaald
uittedrukken: cn wannetr gij inziet, dat het
voor de vorming van het kind gewigtig is, dat
gij het op uwe armen naar de voorwerpen ^
die zijne opmerkzaamheid voornaamclijk moe-
ten uitlokken, heendraagt, en hem'dezelve
naauwkcurig doet aanzien; dan begrijpt gij e-
ven zoo gemaklijk, dat gij het leeren moet,
om zich over deze voorwierpen bepaa'd re
kunnen uitdrukken. Doe dit, leer het aan den
leiddraad van dit boek, aan elk voorwerp, het
gene gij hem in het huis, in het Veld, en iu
den tuin toont, zijnen nnam, zijnecigenfchap--
pen, zijne- vorm , zijn doen en zoo verder be-.
paald te benoemen, en vaar dan voon, hem ook
op dc nabijheid en afgelegenheid, cp het aan al:
eiv.