Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏQ2 mjimm
geea fprcckcii Iceron , èn de fnai*achtigftc kuii-
ncn hct op hct allcrininde. Het ongeluk is
onmeerlijk,. dat het aldus is: maar God lof!
de middelen , om deze ongelukken te verhel-
pen, zijn ook even zoo gcmakiijk, als de on-
gelukken groot zijn.
Het gene de knnst zelve voortbren-^'cn cn
voltooijen moer, om tieze behoeften der Mensch-
lijke vorming te voldoen en de Moeders in
itaat te Hellen, om haare kinderen in den ge-
heelen omvang, van het woord fpreeken tc lee-
ren , is algemeen voortgebragt en voltooid : dc
taal is aanwezig, zij is bij alle volkeren aan-
wezige zij is gevormd aanwezig, liet gena
er ontbreekt, is: eene handleiding voor Moe-
ders, welke haar in ILiat ftclt, om van hettijd-
ftip aan, tot op welke nood, behoefte cn
omflandigheien liaar voor dit oogmerlc, om
haare kinderen fpreeken tc leeren, algemeen
hebben bekwaam gemaakt, zonder gaapingen
voorttegaaii: haar ontbreekt eene handleiding,
oai dittijdftip , als den tijd \-an het begin , om
haare kinderen fpreeken tc leeren, ia zijne ge-
heele uitgertrekthcid re erkennen, cn van het
zelve in zijne gehede kracht gebruik te maa*
ken.
Moeders! het boek, het welk ik u in de
handen geef, heeft geen geringer doel, dan dit:
het heeft geen geringer docJ, dan u in flaat-
te ftellen, om te voldoen aan de eerfte behoef-
ten eener verfïandige opvoeding,, waartoe gij
tot nog t^e geene met de Menschlijke Natuur
en met uwen beilcmden toeltand overecnftem-
mende handleiding hadt. Ket zal u in ftaat
ftellen > om uwe kinderen over liet Menschlijk
lich.
m