Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOQ
het kind door het pranten te vermaaken en te
vervrolijken valt langzamerhand v/eg. De ge-
dachtenloosheid dezer Avijze van Inndclen be-
vredigt het kind niet meer : hij heeft zich zelf
Iccren vermaaken, dc Natuur,welke 'rond om
hem leeft cn zich bcAveegt, is hem hier toe ge-
noegzaam; maar hij heeft thans mCer noodig,
dan veiilrooijing, hij wil tegenwoordig meer,.
dan verilrooijing, hij wil tegenwoordig onder-
richt zijn over dat gene, het welk liij ziet,
hooit en gevoelt; fpreeken te Iccrcn is thans
zijne behoefte, cn de Moeder j^//hcm tegenwoor-
dig fpreeken leeren
Maar gelijk in het algemeen het Mensch-
lijk geflacht duor nood , behoefte en omltandig-
heden van elke inftinktniaatige wijze van han-
delen tot elke vcrftandige wordt overgebragt
zoo oefenen ook bij dezen overgang der in-
fönktmaatige wijze van handelen^dei^Moeder
tot eene verftandige, nood, behoefte cn omllaa-
digheden hunne almagt over de vorming van
jhe't Menschlijk geflagt uit. Dc tijd begint
nan de Moeder tot het gedachtenloos voorpraa-
ten te ontbreeken; zij heeft buiten haaren
kleinen nog veel meer voorwerpen, die haar
bezig houden; zij moet, zij kan niet anders,
zij moet haar kind thans regclmaatig, dat is,
op bepaalde nuren , op vaste oogenblikken ver-
zorgen; buiten deze uuren en deze oogenblik-
ken wordt haare opmerkzaamheid cn haare
werkzaamheid elders vereischt, zij moet, zij
kan niet anders, de bezigheid van het leeren
fpreeken aan deze uuren, aan deze oogenblik-
ken ketenen, even als de Natuur het zelve aan
dc behoeften des kinds en aan zijue te vre-
de
üü