Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
(Ter klanken met de voorwerpen, van welke
zij hunnen oorfprong hebben, te beieffen en
optomerken; het ziet de huisklok aan, wan-
neer dtzelve (laat, het werpt zijne oogen naar
de koe, wanneer zij brult, naar de deur,
Vv'anneer iemand daar aan klopt, naar den
hond, wanneer hij blaft enz: en zoo als het
den farnenhang der meest voor de ooren koo-
mende klanken met de voorwerpen, van welke
zij haaren oorfprong hebben, begint Dpte-
merken; zoo begint het ook fchielijk ujn f-
menhang der gewoonlijk hem voor dc oogea
üaande voorwerpen met de klanken, welke d^
Moeder gewoonlijk voortbrengt, wanneer zij
hem beteekenen Vv-il — het begint den famcn-
hang der naamen m^t de benoemde zaaken te
ontdekken. Zoo ver koomt het, eer het be-
piocft ecnen klank, welken het hoort, nate-
praaten; maar tegenwoordig begint het, ook;
deze kracht in zich zeiven tc gevoelen. On-
willekeurig valien hem ongelijke klanken uic
zijnen mond, het hoort ze, het gevoelt zijne
kfaclit, het wil fpreeken — het gelukt hem,
■— hij praat ■— hij verheugt zich over Lijn
praaten , hij praat en lacht. Dc Moeder hooit
zijn praaten, zij ziet zijn lachen, haar hare
vcihcft zich, dc drift van haar inlUnct, om
hem klanken voortepraatcn, wordt verdub-
beld, en zij oefent dezelve vrolijker cnlach«
ender uit, dan zij het ooit deed.
INiaar midden terwijl deze drift den hoog-
den trap haarer prik!;eling ontvangt, begint
de Natunr reeds den inllinktmaatigen grond,
op welken zij tot nu toe alleen rustte, lang-
zamerhand te oudermijncn. Dc behoefte, om
1 a het