Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
®m veel te drinken. Gewoonlijk noemt meft
te veel te drinken, veel drinken. Bij Iterke cn
warme dranken koomt men door gewoonte en
door den (maak in de dranken zelve er gemalt-
lijk toe, om veel te drinken.
Hoe flerker de een of ander drank is, zoo
veel te meer zet dezelve aan, om veel te drin-
ken; en hoe fterker dc een of ander drank tut
het veel drinken aanzet, zoo veel te fchadclij-
ker is het veel drinken Van dezen drank.
Die er zich niet meer van kan ontlionden ,
om dagelijks veel te drinken, heeft zich aan
het zuipen gewend.
Ordentüjk en enordcntUjk drinken.
Als cr van kinderen gefproken wordt, dan
wil ordentlijk drinken zoo veel zjggen , als het
glas of het kopje zorgvuldig in de hand nee-
men, en noch op de tafel, noch op de klec-
deren iets {torien. Wanneer men van vol-
wasfene menfchen fpreekt, dan hetcekent het
niet hetzelfde: iemand drinkt ordentWjk, wil
dan zoo veel zeggen, als: hij drinkt in den
gewoonen tijd en mee maatigheid, en hij kan
ordentlijk drinken3 heet dan: hij kan tamelijk
veel drinken.
Onordcntlijk drinken heet, wanneer van
een kind gefproken wordt, het glas of het kop-
je niet ordentlijk in de hand.neemeji, of dat
gene, het welk hij drinkt, op de tafel of o-
vcr de kleederen uitftorten.
Wanneer men van vo^vasfene menfchen zegt:
dat zij onordcntlijk drinken, dan heteckcnt
het: zi] drinken (terk, of zij drinken.dran-
ken, die niet bij elkander pasfen, op eenmaal,
I oi