Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
De gnng dcrzclvc is deze: zij geeft u voön
eerst de vaste vonnen der eigenheid haarer leer-»
wijze, en dwingt de richting van uwen geest
met drievoudig vereenigde kracht in haar jok —
draagt het gaarne--onder zijnen gemaklijken
last ontkiemt de kracht dec voleinding met ze-
kerheid in u en uw kind.
Maar tot dat gij daar zijt, tot dat gij dez<3
kracht zeker en vast in u zelve hebt, ontOuip
h'ct jok der Mcthoae niet, blijf woordelijk t^j
haare vormen, tot dat elke derzelven aan uv/
kind bekend is, even als aan het fehoolkind liet
Onze Vader en de heilige Tien Geboden
Ik weet het, zij zijn maar vormen, maar als
vormen zijn zij het bekieedfel eencr kracht, die
geest en leeven in u zeiven en in uw kind in^
brengen zal. Moeder! de geest en de kracht
der voleindig ligt in dezelve, en dien moeten
zij voor uw kind tot wen geest en uwe kracht
maaken Dat moeten zij, en dat kunnen zij,
of zij deugen niets , zij deugen dan volflrekt niets,
pjet is waar, en ik zeg het overluid: Vrienden
en Vijanden der Methode! beproeft haar aan dit
merkteken en neemt haar nan of verwerpt haar
--naar ma te zij zich in dit opzigt proefhou-
dend toont of niet -Ik zeg het eerst, ik zeg
het overluid : de Methode deugt niets, dan in zoo
verre het in haar wezen ligt, dat zij elke ver-
ftandige Moeder, die zich zor^vu/dig en ge^
noegzaam in haar vermen geöefend heeft, met
psychologifche zekerheid verheft, om de boeken
mijner Methode, als voor haar overtolhg, Avcg te
leggen , en ,onafhnn?lijk van dezelven, is , derzcK
ver geest de bedoelingen van dezelve te voldoen.
Ik weet hec, het arme bekieedfel mijner vor-
incn--zal door duizenden en duizenden lang,
lan^ a]s haar weezen -worden aangezien; ik zie
* 3 dub