Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
dikwiils iiicts anders zeggen, dan onmaatig
eeten: wanneer de Arts zegt, dat eene ziekte
haaren oorfprong heeft van het onmaatig ee-
ten, dan meent hij zeker niets anders, dan
dat zij Jiaaren oorfprong heeft uit gebrek aan
opmerkzaamheid op gezondheid en behoefte.
Met den mond drinken»
Men drinkt water, wijn,-appel- en besfe-
wijn, mosr, brandewijn, genever, bier,melk,
hui, kerfenwater, limonade, thee , colfij,
chocolade, pnnch, azijn, bronwater, bitter-
water, tifanen en allerlei artfenijdranken.
Water, wijn cn bier drinkt men gewoon-
• lijk kou d. Als men water drinkt, om te
breekcn, dan maakt men het laauw. Thee,
koftij en chocolade drinkt men gewoonlijk
warm. Somwijlen drinkt men dc melk, zoo
als zij van de koe koomt - koewarm; in
den zomer drinken veele menfchen ze gaarne
zuur en koud. Sommige menichen drinken
dc melk met dc room, andere nemen er dc room
af, voor dat zij drinken.
Reiende, arme cn moede menfchen cn kin-
deren drinken gcv^'oonlijk, om hunnen dorst
te Icschcn — maar honderdmaal meer wordt
er uit gewoonte gedronken, en dewijl' men
dc dranken bemint, welke men drinkt. Uit
deze oorzaak zijn er wijndrinkers, brandewijn-
drinkers , geneverdrinkers, bierdrinkers, kof-
fijdrinkers, chocoladcdrinkcrs, li ]ueurdrin-
kers enz.
Wijn, bier en brandewijn fchenkt men ge-
woonlijk uit vleschen in de glazen cn drinkt
ze uit dezelve. Warme dranken, thee, kof-
fii