Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page

Langzacm en fchidijk cctcn»
Boeren, welke zwaar werk hebben, eeten
gewoonlijk langzaam, cn genieten den tijd
TOi het eeten , als mircn , in welke zij zich
uitrusten ; maar in den hooitijd en den oogst
eeten ook die gene, die anders langzaam ee-
ten, fchieiijk. ]3ic met zeer hongerige men-
fchen uit eenen fchotel eet, kan gemaklijk
zijn deel niet krijgen, wanneer hij langzaam
eet. liet is een gebrek van veele kinderen en
volwasfene menrchen, dat zij te fchidijk ee-
ten en de fpijzen ongekaauwd naar beneden
fluikeux
OrJcmlijk en ouordtntlijk eeten.
Men zegt van kinderen , dat zij ordentlijk
eeten, wanneer zij lepels, mcsfcn cn varken-
op de gcwoone wijze gebruiken, en noch het
tafelgoed , noch hunne kleec'cren bij het eeten-
liemorfcn; men zegt, dat zij onordcntlijk ee-
ten , wanneer zij mesfen , vorken , lepels niet
in de gcwoone orde gebruiken, cn het tafel-
gcted cn dc Uleedercn met het celen vuilmaa-
Ivcn. Van volwasfene mciUchcn zegtfmen,
dar zij onordcntlijk ccten, wanneer zij ten
ontijdc , fpijzen , die zij niet kunnen verduu-
wcn , eeten , oF ook , wanneer zü Spijzen , die
niet bij elkander pasfen, in groote maate met
elkander eeten,
Mi.atig cn onmaatig ccten.
Maatig eeten is, met ojnnerkzaamhcid op de
gezondheid- cn dc bchoeltcn ccten; onmaatig
eeten is, zonder opmerk^zaamheid op gezond-
heid cn behoeften eeten. Onordcntlijk eeten wil
H 5 ' dik-