Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
Opeetcn : ectcn tot zoo lang cr niets meer is.
Wel opgevoede kinderen neemen niet meer
op den teider, dan zij willen opeeten. Veelc
armen eeten alle dagen hunnen voorraad op.
Een ding is goed: zoo veel als er op de we-
reld wast, kunnen de menfchey nooit op-
eeten.
Zich zad eeten.
Er wast ï^eker genoeg op Gods aardbodem,
op dat zich alle menige hen zad zouden kun-
nen eeten.
Die een bedorvene maag heeft, durft zich
dikwijls niet zad ccrcn. Artnc menfchen kun-
nen zich dikwijls niet zad eeten.
Te veel eeten.
Die meer eet, dan zijne mnag wel vcrdraa-
gen kan, eet te veel. Die eet, als of hij
leefde om te eeten , die eet meer dan te veel,
hij vergeet zijn leven.
'Die met eeten have en goed doorbrengt,
eet zijn have cn goed op. Op deze wij-
ze wórden dikwijls huizen cn landerijen op-
gegeeten. Onordentlijkc arme lieden wisfelen
' dikwijls af tusfchen de dwaasheid, om te
veel te eeten en het ongeluk, van zich niet
^ad te kunnen eeten.
É)ie onordcntlijk en dikwijls te veel, bij-
zonder onveiduuvvbare fpijzen eet, koomt
^ ligt in dien toedand, dat iiij ook weinige
fpijzen niet wel meer verdrnagen kan: in de-
zen toelland en in veelc ziekten kan men te
veel eeten, wanneer men niet eens genoeg
eet.
Lang*