Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
gebragt. Nootcn cn nmandclen, en de ftce-
nen van kerfen , kwcticn, nioe^.en cei'st ge-^
kraakt worden , voor dat hunne kernen kun-
nen gegeetcn worden. Alle dieren, voor dat
men ïuni vlccsch eeten kan, worden gedood;
koeien, osfen, kalveren, haazen , aaien enz.
wordt de \\\\\d afgetrokken; de verkens wordt
het hair afgefchrapt en afgebrocid; de vo-
gels worden de veeren uitgeplukt; van alle
dican wordt het flinkcnde der iugewandcn
weggeworpen; van fommige vischeu worden
deVchiibben afgedaan; de melk krijgt, wan-
neer zij eenen tijd lang geitaan heeft, op haa-
re oppervlakte een deklel, het welk room
h^ct: - deze room wordt van de melk
afgent'inen, uit de -room wordt boter cn uit
afgeroomde en onafgcroomde melk wordt kaas
gemaakt.
. Men kan uit iets en met iets eetwu
Men kan iets opeeten; eeten tot zoo lang
cr nietS' meer is..
Men kan zich zad cetcn.
Men kan te veel eeten.
Men kan langzaam en fchielijk, ordcntlijk
en onordentlijk, maatig cn onmaatig cetcn.-
VU iets cn Tiitt iets eeten.
^ Men eet gewoonlijk uit fchotels ofteldcrs;
. Lenige menfchen eeten zekere fpijzen uit
pennen, drooge fpijzen, brood, ooft,zocr
als de gczoodene en gebraadene kastanjcn, wor-
den dikwijls uit de hand gegeeten: doch liet
meeste gekookte eet men met lepels, mesfcn
m vorken.
H 4