Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
der ligt in onmagt zoude vallen. En overal,
dc veefokker, die in zijnen üal, dc leerlooi-
er, die in zijne werkplaats, de boer, die bij
ziincn incsrljoop, cn dc lieelmcester, die den
zieken den neus wilde verbinden, zoude zl,n
beroep zeker Hecht uitoefenen. Ilij, die al-
leen dan, wanneer hij iets lekkers ruikt, aan-
genaame gewaarwordingen heeft, moet even
als hij, die dan alleen aangenaame gewaar-
wordingen heeft, wanneer hij iets aangenaams
fmaakt, ziet, gevoelt en hoort, zeer rijk cn
zeer gelukkig zijn, of deze trap van fijnheid
zijner zinnen kan voor hcni zeer gemaklijk
eene groote plaag worden. Gelukkig hij, die
zoodanig is opgevoed, dat liij zonder moei-
te ruiken kan, het gene.hij pligtshalvcn rui-
ken moet, en zonder moêite zien , hooren ,
fmaakcn en gevoelen kan, het gene hij pligts-
lialvcn zien, hooren, fmaakcn en gevoelen
moet! Hij geniet daar door een groot zin-
lijk middel, waar door hem zijne deugd ge-
maklijk gemaakt wordt, en een even groot
middel tot verzekering van zijn geluk. De
kracht der zintuigen is over het algemeen
voor dc menichen van veel grooter waardij,
dan de fijnheid der zintuigen.
Door den neus ademen,
Men ademt of reine en gezonde, of bcdor-
vene en ongezonde lucht in,
(Jp de bergen ademt men gewoonlijk zui-
vere en gezonde lucht in; bij poelen en moe-
rasfcn, als mede in de bergwerken, in dc
hospitaalen en in groote fteden is dc lucht,
die men inademt, dikwijls zeer ongezond.
H 2 Ver-