Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
maal te doen, voor dat nog de traanen, die
zij weenen, zijn opgedroogd.
Verrichtingen Tan den neus.
Men kan met den neus ruiken en door den
neus ademen. Men ruikt de bloemen , de apo-
tlieeken, de fpecerijen, het bedorven vieesch,
de gezoutcne kaazen, het pik, de liimziede-
rij, her aas, het nieuws gewonnen hooi, het
jiieuws gebakken brood, en honderd anJere
dingen. Men ontdekt dikwijls door den reuk ,
wanneer er gevaar van brand is. Gewoonlijk
,is in de llaapvertrekken des morgens een on-
aangename cn ongezonde reuk. Wanneer
menfchen vuile tanden hebben, cn dikwijls
ook uit andere oorzaakcn, ruiken zij fomwij-
len CHiaangenaam uit den mond. De etter
van opengcbrokenc hoofden, aan welke jon-
ge kinderen, bijzonder bij cenc ver-\Vaarloosde
opvoeding zijn blootgeilcld, riekt kwalijk.
Roozen en hyacinthen hebben een aangenaa-
ine geur. Veele artfenijen Haan den zieken
xeeds tegen, als hij ze maar ruikt. Wanneer
kinderen hunne handen niet wafchen, dan
ruikt men aan hunne handen reeds de mor-
figheid. Wauneer men een fnuifjen heeft,
ruikt men minder, dan wanneer men het niet
heeft.
Gewoonte ontneemt aan de meeste reuken
het onaangenaame en het is goed: het zoude
veclligt een ongeluk zijn, wanneer eene fchoc-
ï^iakers vrouw wegens den reujt: van het le-
der