Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
mÊmm Iv mm
zigtpunt dezer Oereiiingen in de reeksopvolgiii-
gen intelafchen en met het kind te behandelen.
Ook zal ik zonder verwijl voortvaaren, de
zenlijkfle voorwerpen, die het kind het naast
bij liggen en tot de ontwikkeling, verfterking en
verleevendiging van de krachten van zijn opmer-
ken en fpreeken bijzonder gerchikt zijn , in deze
zelfde reeksopvolging van Oefeningen te bewer-
ken , en om het door de voortzetting vaii mijn
Boek_ der Moeders gemaklijk te maaken telker.s
met ieder Oefening aan het Menschlijk Lichaam,
Oefeningen met andere voorwerpen, wier rä-
dere kennis voor het kind weezenlijk is, te ver-
eenigen.
Aioeder! Gij moet aan den leiddraad der Me-
thode , of aan den leiddraad v;.n mijn Boek leeren ,
o:n uit den Uceaan der zinlijke indrukken, in wel-
ken uw onbehulpzaam ki.id^ zwemt, w:inige,
Hiaar voor de vorming van hetzelve wezenlijke
voorwerpen uittekiezen; maar dan is het onmis-
baar noódzaaklijk , en Moeder! laat het u als het
©nmisbaarfte beding der Methode gezegd zijn,
gij moet bij de Oefeningen des opmerkens en
fpreekens over elk derzelven 'naar den gebeelen
omvaug van dit Boek onvermoeid en ftanJvastig
verwijlen, tot dat uw kind het voorwerp en des-
zelfs deelen naar het gezigtpunt van elke Oefe-
ning volkomen en naauwkeiirig befchouwd, en
zich over de;!elve niet alleen met naauwkeurigo
bepaaldheid, maar met een groote gemaklijkheid
geleerd heeft uittedrukken.
Moeder! mijne Methode geeft u maar wei-
nig. Zij geeft u in haaren geheelen omvang
weinig; maar het weinige, dat zij u geeft, xoekt
zij in hooge voleinding in uwe ziel en in a'eziel
van uw kind te leggen; zij zoekt de hoogekracht
der voleinding in u zelve ên in uw kind te ont-
wikkelen cn te verzekeren.
De