Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
CONSTANTIJN Ht'YGENS. /O
AAN DE .lEVGD.
Besleed den dieren (*) lijd
l^ij dagen en bij nachten ,
Terwijl gij in uw krachten
En onversleten zijt.
Het schijnt, jong en ervaren
En zijn niet wel te paren
Maar 't is een valsche schijn
Men kan wel jong van jaren
En oud van uren zijn
SPARIGE DIRK.
Dirk is een zuinig man; men spreekt het hem ter eeren (*)j
Hij spaart goed, hij spaartbloed hij spaartbrood, hij spaart kleeren-,
Maar dit 's van allen 't minst; die averegtsche geest,
Het kostelijkst van al, de waarheid, spaart hij 't meest
j A N s EO F.
Het is waarachtig, Jan!
Gij zijt een eerlijk man : ^
Waarachtig is het, maar
Dat is wat min als waar.
Eciic luimige woorcUpeling met waarachtig, welk woord, al naar dat
(\c klemtoon valt, dc beteekenis heeft van ^eu'/sse/ïjA: rraar, oi den schijn
hebbende van waar.
(*) Kostbaren. (*) Terwijl itwe krachten nog niet door gebruik afgenomen
zijn* Gaan niet wel te zamen. Dichterlijk voor: men hm zynenren
wel goed besteed hebben; dat onze jeugdige lezers en lezeressen deze
weluitgedrukte les aannemen van den man, die haar ongetwijfeld in
zijne jeugd zelf heeft opgevolgd.
Men zegt het hem ter eere na. Zijn leven. C') Dc woorden hij
spaan worden met opzet herhaald, om aan Ie duiden, hoe groot
/.niniglieid is. {*) Uitnemend puntig en ironiek.