Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
JOOST VAiV VOlVDEt. ol
Z an^.
Wie is Jiet, die zoo hoog gezeten^
Zoo (liep in 't grondelooze liclit^
Van tijd noch eeuwigheid gemeten y
NocJi ronden zonder tegenwigt,
Bij zich bestaat geen' steun van huiten
Ontleent maar op zich zeiven rust^
En in zijn wezen kan hesluiten
Wat om en in Hem, onbewust
Van wanken draait en wordt g^edreven ^
Om 't een en eenig middelpunt
Der zonnen zon, de geest^ het leven^
De ziel van alles, wat gij kunt
Bevroen of nimmer meer bevroeden C^)^
Het hart, de hronaar, de oceaan
En oorsprong- van zoo vele goeden
Als uit Hem vloeijen, en bestaan
Bij zijn Genade en Alvermogen
En Wijsheid, die hnn 't wezen schonk
Uit niety eer dit in top voltogen
Paleis, der Heemlen Hemel blonk.
Daar wij met vleugJen de oogen dekken
Voor aller glaasen Majesteit,
Terwijl we 's Hemels lofgalm wekken
En vallen uit eerbiedigheid ,
Uit vreeze in zwijm op 't aanzigt neder?
(*) Krinfjen van tijd of ruimte. Vom)el wil zegg:en, cla^God door de-
zelve niet kan worden bevat. God bestaat zonder Kgenwigl bij of door
zich zclven, d. i. Hij is zich zelven genoegzaam om te bestaan; de dicli-
tcr drukt dit denkbeeld vooits nog met andere woorden uit, Om-
vatten. (*) Door. C*) Die niet weet van wanketen of veranderen. Zoo
wordt hier God genoemd, uit wien en tot wicn alle dingen zijn. ff at
(jij met uw verstand kunt begrijpen of nimmermeer kunt begrijpen. Zoo
veel goeds en voortreffelijks. Jlewonder hier de op een stapeling van zoo vele
trctrende beelden voor de God/ieid , die aan 's dichters vol gemoed
ontstrooraen. Door. Ten top toe volbouwd, d. i. geheel volmaak(.
Een dichterlijk BijbeJscIi denkbeeld. Terwijl wij de Engelen lol
lofzangen opwekken.
i *