Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
.lOOST V\N DEN VONDEL, 47
RUBEN.
Biedt gij mij niet de liand, die vlek zal op u kleven
JUDAS.
Laat kleven, eer men mij met Joseph helpe om 't leven.
RUBEN.
Zult gij den broedermoord met drooge wangen zien?
JUT) AS.
'k Moet zien al 't geen ik niet kan hindren noch verbiên.
RUBEN.
Gij LeLt u zeiven niet, gelijk 't Letaamt, gekweten.
JUDAS.
Gij weet wel, hoe ze zijn van ouds op liem gebeten.
RUBEN,
Maar niet lot moordens toe, wat grover onbescheid
JUDAS.
'k Heb al zijn feilen in de beste plooi geleid.
RUBEN.
Kunt gij die harten niet tot mededoogen neigen?
JUDAS.
Zij borsten echter uit met u en mij te dreigen.
RUBEN.
Het koste ook wat het koste, ik zal er tegen woên
JUDAS.
Gij zult u zeiven leed, den knaap geen voordeel doen.
Daar komen ze : zie toe bedenk uw onvermogen,
Zij dreigen u den dood en moorden met hun oogen
voorgesteld als den dood van joseph wel te willen verhinderen, maar,
uit vrees voor zijn leven, niet te durven doortasten; dit karakter wordt
goed volgehouden, gelijk ook dat van ruben. Vondel laat ruben
en JUDAS voorts in verzen van één' regel verder voortspreken, hetgeen
hier eene bevallige afwisseling maakt met het voorafgaande. Hij
volgt daarin de voorbeelden der oude Grieksche en Romeinsche dichters,
die hij zich tot modellen in zijne treurspelen had gekozen en bij welke
soortgelijke zamenspraken veel worden aangetroffen. Voor het overige
herinnere men zich, wat wij gezegd hebben in aanmerking 1. On-
mens ckelijkheid. (25) Jk zal mij er krachldadiij tegen verzetten. Name-
lijk siMEON en levi. Eene schilderachtige uitdrukking, voor: hun
oog Slaat zoo verwoed, dat in hetzelve moord cn doodslag te lezen zijn.