Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'M) DIltK hafels/. CAMPHIIYSEN.
DIRK RAFELSZ. CAMPHUYSEN werd geboren tc Gorinchem
in 1586. Hij was eerst Predikant te Vleuten, welk ambt hij
slechts twee jaar mogt bedienen, waarna hij, van hetzelve ont-
zet, her- en derwaarts rondzwierf, zonder eene vasle betrek-
king te hebben, en zijn eenenvecrtigjarig leven eindigde iti
1(527, te Dokkum.
MEISCHE MORGENSTOND.
AVij mogen dit Lentelied gerust onder die voortbrengselen van den
Nederlandschen Zangberg rangschikken, die niet ligt door eene andere
dichtpen in beminnelijke eenvoudigiieid van denkbeelden en zangerigheid
van taal zullen overtroffen worden. Hoewel het algemeen bekend is,
hebben wij het toch hier eene plaats willen geven, in de overtuiging,
dat het een sieraad dezer Bloemlezing zal uitmaken.
Wat is de IMeester wijs en goed.
Die alles heeft gebouwd ,
En nog in wezen blijven doet.
Wat 's menschen oog aanschouwt.
Die 's werelds wijden ommering ,
Nooit uitgewaakt bewaakt , ^
En door gepaste wisseling
Het zoet nog zoeter maakt!
Nu is de winter, dor en schraal.
Met al zijn' onlust heen.
En de aarde heeft voor deze maal
Haar lijden afgeleén
(') De aanvang is wèl gekozen en natuurlijkj het is de toon der blijde
verrukking over de goedheid van den Bouwmeester des Heelals. Dich-
terlijk, voor omtrek, kring. Die nooit gedaan heeft met naken. ("*) Eene
eigenaardige en zinrijke uitdrukking: de aarde heeft onder de boeijen
van den winter gezucht j zij is er nu weder van bevrijd en hare sniar-
len zijn geweken. «