Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
l^S JACÜC CATS.
Die nooit ter deeg lieLt ondertast
Een liair, dat aan uw leden wast :
Gij, zeg ik, die nooit kleine mier.
Nooit liebt doorgrond het minste dier,
Zoudt gij herispen Godes werk?
Het minste ding is u te sterk :
Eilieve! 't is een kwade slag
Die nooit een mensche plegen mag.
gllazende ganzen.
De Werken van cats bevatten meer dan die van eenigen anderen
onzer dichters een' schat van levenswijsheid in zich , die hij nu eens
in korte spreuken, dan in langere dichtstukjes voordraagt. Hoe zou-
den wij deze voortreffelijkheid zijner Zanggodin stilzwijgend kunnen
voorbijgaan? Wij deelen daarom , bij hetgeen wij reeds gegeven heb-
ben , nog eenige proeven daarvan mede, die wij met den wensch laten
vergezeld gaan, dat de geschriften van den vromen en verstandigen
man, in onze dagen even als voorheen, veel gelezen en herlezen mo-
gen worden! De grazende Ganzen, alsmede de meeste andere stukjes,
die hier volgen, zijn gekozen uit de Spiegel van den ouden en nieuwen
iijdy een Werk, dat onzen cats tot blijvenden roem zal verstrekken.
Komt, ziet hier deze prent en leert den zin begrijpen,
Al wie maar zijt gewoon de straat alleen te slijpen :
Hoort dit, wie niet en doet, dan dat hij ledig gaat,
Hier is een goede les, waarop te letten staat:
God is een rijke born Hij spijst de wilde dieren.
Hetzij die in het woud, of om den oever zwieren;
Maar schoon Hij ieder beest zijn eigen voedsel biedt.
Nog voedt Hij evenwel de luije Imiken niet.
Geen mensch en ander dier en late zich bedriegen ,
Al wat er spijze zoekt, moet loopen, rennen, vliegen:
Die nooit met naauwkcurigheid het kunstig maaksel van een haar hebt
onderzocht» Gaat uw verstand te boven. Misslag, verkeerdheid.
J (') Verschillende uitgaven van cats Werken zijn, gelijk bekend is,
^ met afbeeldingen versierd; bij dit stukje ziet men eene prent, waarop
oen koppel ganzen naarstig loopt grazen. Bron, eene deftige uit-
drukking.