Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
li JACOB CATS.
En gij, een zwak en tenger kruid.
Dat hier omtrent den oever spruit,
Staat frisch en weet van geen verdriet;
Ei! zeg mij toch hoe dit geschiedt.
De riethoscli loeg p) om dit gesprek,
En zeid' ik weet een heter trek ('**),
Dan hooge hoomen uws gehjk,
En dat alleen vermits ik wijk.
Vermits ik huig, en duik en nijg ,
Totdat ik heter weder krijg;
Maar gij zijt hard en Lijster trotsch (''), '
En staat gelijk een stugge rots;
En of alschoon een noordewind
Op aarde zijn geweld Legint,
En dat hij fel en vinnig Llaast,
En door de groene Losschen raast.
Gij past niet op zijn groote magt,
En toont, dat gij hem niet en acht,
En daarom wordt hij Lijster gram,
En valt dan op uw' dikken stam.
En schudt uw takken met geweld,
Totdat hij u ter aarde velt :
Daar ligt dan uw verheven boom,
En wordt een speeltje voor den stroom.
En krijgt daarop een schamper jouw ,
Vermits hij niet eens bukken wou.
Gij, vrienden! wie gij wezen meugt,
Weest buigzaam, 't is een nutte deugd;
En als het dondert in de lucht C^),
(-) Lachte; hier zeer goed. Vond. {*) Tn deze beide regels vier
woorden, om hetzelfde denkbeeld uit te drukken, maar toch niet te
veel. (®) De hoogmoedige stijfhoofdigheid en trotsche verwaandlieid
van sommige stervelingen worden in de volgende regels, onder het
beeld van den eik, scherp en treffend doorgehaald. (®) De woede van
den noordewind is kort, maar krachtig brschrevcn. (') Beschimping;
hij wordt op eene scherpe, honende wijze l)espot. (®) Dichterlijk ge-
zegd, voor: als er groote geraren of ellenden in nantogt zijn, die n dreigen
fe treffen.