Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 JACOlï GATS.
Hoe ras bekomt het zijn gerijf'
Voor hem en voor zijn klein bedrijf-
Indien het maar een enge spleet.
Een gat, een hol, of scheurtje weet,
Of in den muur, of in het dak,
Daar vindt het beestje zijn gemak;
Het raapt een veertjen zes of acht,
En als het die heeft t'huis gebragt,
Zoo is het kinderbed bereid,
Daarin het wijf en jongens leit,
Daarin het rust en stilte vindt,
En vreest niet voor een' harden wind,
En vreest geen' kok of keukenmeid,
Die iets te zijnen laste zeit
Een ieder zegge dat hem lust,
In kleinen staat de meeste rust.
De grootschheid is een wigtig pak,
En klein te wezen is gemak,
Want hoe dat iemand hooger bouwt,
Hoe dat zijn timmer minder houdt,
Hoe dat hij met een stager spoed
Meer voor zijn huis bejagen moet,
Hoe dat hij meerder wordt benijd
En even meerder aanstoot lijdt;
Ik hou het voor een handig man,
Die klein en vrolijk wezen kan
Het nestelen van de musch is lief beschreven; ook laat de dich-
ter zeer goed uitkomen, hoe zij in dit haar werk verschilt van den
ooijevaar, alsmede, hoe groot eene rust en veiligheid zij boven dezen
mag genieten. Grootheid, aanzienlijkheid. Iletyeen hij getimmerd
heeft, zijn gebouw. Altijd moeten wij cats bewonderen wegens zijne
bekwaamheid, om op eene ongekunstelde wijze belangrijke lessen uit
eenvoudige zaken af te leiden. Hoe fraai heeft hij dit ook weder ge-
daan in deze verzen, uit wier slot wij bovendien leeren, dat de wijze
dichter vrede, blijmoedigheid en een klein, maar zorgenvrij bedrijf
op den regten prijs wist te steUen.