Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
A?5NA EN MARIA TESSELSCHADE VISSCHER. 11
ANNA EN IIIARIA TESSELSCHADE VISSCHER, dochters van
roemer visscher, ech aanzienlijk koopman te Amsterdam^ en
een' van de eerste opbouwers der Nederlandsche taal. Anna
werd geboren in 1584, en eindigde hare dagen te Leiden in 1651.
Maria tesselschxde, zoo genoemd naar de zeeschade, die haar
vader op de reede van Texel, in den storm van 1593, leed,
werd geboren in 1594, en overleed te Amsterdam in 1649.
ONTIJDIG GEBRUIK.
Bondig, ongekunsteld en tevens met toepassing op het huisselijk le-
ven, drukt anna het denkbeeld uit, dat zelfs nuttige wetenschappen
en kunsten, door een ongepast gebruik, hare waarde verliezen en
schadelijk worden.
Een vrouw, die niet dan zingt en tuit (*),
Die gaarne danst, en die de luit
Schier nimmer uit haar handen leit:
Fij! fij! dat is ligtvaardigheid P).
Maar is het niet een hemel schier.
Te zien hoe dat een geestig dier (f)
Met zang en spel haar man verkwikt,
Als 't noodig huiswerk is beschikt
Misbruik verkeert het zoetste zoet
In walgelijk en bitter roet^
Ja heilzaam, nutte medicijn.
Te ontijd gebruikt, keert in venijn
Die niets doet dan zingen en tuiten: het laatste woord, eigenlijk toe-
ten, staat hier voor op blaasinstrumenten spelen, £en snaarspceltuig,
dat met beide handen bespeeld wordt en veel op eene guitar gelijkt.
(3) Foeil foei! z^ is eene ligtzinnige vromv, die kwalijk bedenkt, wat haren
stand voegt. Vernuftige, beschaafde vrouw. (®) Anna zegt hier zeer
eenvoudig, maar juist, wanneer de muzijk het leven der echtgenooten
als in een' hemel kan herscheppen. Dit couplet bevat de goed
uitgedrukte en aanbevelenswaardige zedeles van dit leerzaam vers.