Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIETER CORPiEUSZüO.^ HOOFT.
Hier gaat de deirne vol van vrees.
Der wereld onverzochl de wees
Onmondig, voor zijn voogden heen.
Hier strekt de stok het derde been
Den ouden man die niet als slaaf
Gezind te varen is te graaf
Zoo groen is 't hart in dorre borst.
Dat onverzaad naar vrijheid dorst.
Hier scheiden de ouders van hun kind,
't Welk eed in 's Konings dienst verbindt.
De broeder van de zuster spreidt
De vriend van oude kennis scheidt,
De burger huis en hof verlaat:
De Heer zijn ambt: de Vorst zijn' staat,
En sleept zijn' zoon tweejarig met.
Onschuldig balling! dien de wel,
Al had hij schuld, verschoonen zou
Nu blijkt het, dat wij te onregt rouw
Bedreven om de helden groot
Die aan een' loffelijken dood
Geraakt zijn door hims vijands weer
Gelukkig driemaal, dien een speer
maagd moet thans met haren bruidegom vlugten, in plaats dat zy anders, door
dezen, als vrouw in zijne woning was ingehaald, Deerne, jeugdig meisje.
Onbekend met de wereld. De teekening van den grijsaard is zeer
roerend en schilderachtig: hij gaat, leunende op zijn' staf, voorwaarts,
die hem tot een derde been verstrekt. Die liever uit zijn Vaderland
wil wijken, dan als slaaf in zijn Land grafwaarts gaan, Jeugdig, krach-
tig; de dichter laat hierop de woorden dorre borst volgen, die eene
treffende tegenstelling maken met het voorafgaande. Verwijdert zich.
Bato, Vorst der Katten, met zijn tweejarig zoontje, Hes. Hier
eindigt de keurige beschrijving der ballingen, in welke wij niet weten
wat het meest te bewonderen is: óf de rijke verscheidenheid, óf de
roerende aandoenlijkheid, óf de onovertroffen eenvoudigheid. Ge-
lukkig degenen, die dezen dag van rouwe en jammer niet gezien hebben, en
op het veld der eere zijn gevallen; zij zijn boven onze smarten verheven. Dit
denkbeeld, waarvan hier een gepast gebi-uik wordt gemaakt, maakt den in-
houd uit der volgende regels. Groote helden; dergelijke omzettin-
gen komen bij hooft en ook in dit stukje meer voor. Geweer.