Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIETER CORNELISZOON HOOFT werd geboren 16 Maart, 1581,
te Amsterdam, en door Prins maürits aangesteld tot Drost van
Muijden en Baljuw van Gooiland, in het jaar 1609, welk aanzienlijk
ambt hij tot aan zijnen dood behield, die voorviel 21 Mei, 1647,
te ^s Gravenhage.
GESPREK VAN GRATSIDA MET DAIFILO.
(Fragment uit het Herdersspel: Granida.)
Granida, eenige dochter en Erfprinses van den Koning van Per zie,
op cle jagt van haar gevolg afgedwaald zijnde, ontmoet in het woud
den herder Daifilo en zijne minnares Dorilca. Zij wendt zich tot de
laatste, met het verzoek, om haar omtrent het spoor der vooruit ge-
reden jagers te onderrigten, waarop Daifiio voor zijne minnares het
woord opvat, en het volgende gesprek met Granida houdt:
GRAMDA,
Schoone Nimf en hebt gij niet gezien,
Met Lreideloozen ren, liier eenige Edellién
Vervolgen een wild zwijn? weet gij niet of zij 't vingen?
Of werwaarts reen zij op?
DAIFÏLO,
Gerit nocli hovelingen
En hebben wij gezien, maar wel gehoord gerucht:
Dan 't scheen zoo ver van hier te wezen, dat ik ducht.
Eigenlijk eene vroiivjelijke Godheid, bij de oude Grieken en Romei-
nen, die bergen, bosschen, stroomen, enz. bewoonde; hier, voor meisje.
(®) Gerij; eigenlijk de daad van rijden, hierya^rer« te paard.
I