Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
HIERONYMUS VAN AM'HhN.
Koor.
De Godheid hoort ons hed j wij zingen ,
Het hoofd omhoog, een vrohjk Hed.
Al is 't maar taal van stervelingen,
Hel koor der Englen Avoont hier niet.
Maar hunne toon zal de onze ook wezen,
Als 'l licht rijst uit de duisternis,
Wanneer de dooden zijn verrezen,
En de aarde op nieuws een Eden is-
Recitatief,
Is de nacht niet reeds een Eden,
Schenkt de nacht geen zaligheden,
Bij het licht der avondster?
Ja, door zonneglans beschenen.
Reist Salurnus vrolijk henen,
Naast hem wandelt Jupiter
Solo,
Spoort mij de dag tot danken aan,
De nacht doet mij verstommen ;
En zie ik duizend starren staan,
'k Zie duizend heiligdommen
Waarin mijn Schepper wordt geëerd, ^
Als die 't heelal regeert.
Het Ivoor vat liet denkbeeld, door de Aria geuit, weder op, en
voert het, als op zegevierenden toon, verder uit. Een zeer fraai
Recitatief, als antwoord op het voorafgaande Koor. Saturnus^ Jupiter
en Venus, of de Avondster, zijn planeten, die tot ons zonnestelsel behoo-
ren. Eigenaardig zegt dc dichter, dat de eerste dezer planeten daar
vrolijk heen reist, terwijl de andere naast haar wandelt; hij geeft ons
zoo eenen treffenden indruk van den grooten weg, die door So??/rnMS en
Jupiter wordt afgelegd, en waarop zij als welgemoede reizigers voor-
waarts streven. *) Waardige en hartverheffende gedachten I ja! die
hterrcn zijn zoo vele werelden, waarin sciifpselen zijn, die God ver-
heerlijken.