Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV ^ INLEIDING.
gen, zoo zal dit Loeksken u worden aangeboden, en wij
wenschen dan, dat het tot verfijning van uw gevoel
voor het edele en goede, tot opscherping van uwen smaak
en tot waardering en hoogschatting van onze Poëzij veel
moge bijbrengen. '
Voordat gij echter tot het lezen van dit geschrift over-
gaat, moeten wij nog een enkel woord zeggen, zoo over
de Dichters, die gij hier zult aantreffen, als over de
wijze, hoe gij met het meeste nut dit Werkje kunt ge-
bruiken. De vijftien eerste Dichters, die hier voorkomen,
hebben gebloeid in de zeventiende, de tien volgende in
de achttiende eeuw. Gij vindt dus hier proeven van
vijf en twintig Dichters, die alle op eene uitstekende,
hoewel onderscheidene wijze de Poëzij beoefenden, en
onder welke ook drie zeer beroemde vrouwen worden
gevonden. Om u niet geheel onkundig te laten van het
jaar, wanneer, en de plaats, waar zij geboren en gestorven
zijn, alsmede van hunnen stand of beroep in de maat-
schappij, hebben wij dit tevens bij eiken Dichter kor te-
lijk aangeteekend. Voorts hebben wij eenen aanvang ge-
maakt met meter coRNELiszooN hooft, als een' van de
eerste grondleggers eener meer beschaafde Dichtkunst in
ons Vaderland, terwijl wij zijn geëindigd met hieronyml's
van alphen , die nog in de negentiende eeuw leefde,