Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
H A U MAMJS ASSCII hN HKliG li. 1 O 5
"Wal zullen wij met Kreiis doen?
"Jij weet, we lieLLen rijklijk poen
"En, om van liem een' Loer te maken,
"Dal zijn gewis Ie slechte zaken."
"Dat 's waar," zei Maartje, "hij is kangl
"En heeft een overgroot verstand,"
Juisl kwam, in 't voeren van dees reden,
De Heer van 't dorp naar binnen treden :
Dien vroegen zij terstond om raad ,
Wal Lest te doen met /Tr^/z^-maal?
Hij sprak: "Ikjiet hem wis studeren."
"Fiat studeren," zei de Loer:
"Wie weet wal hij kan worden, moer!
"En hoe men hem zal rispecteren
Voorls zei het Heerschap: "Volg mijn' raad;
"Indien gij hem studeren laat,
"Moet hij de Wijsbegeerte kiezen:
"Daar kan men nooit iels Lij verliezen
"Wal 's dat?" vroeg Lomw, "ei zeg het mij.
"Is dat niet, spreek! Fylozofij

" Ja, Louvv\ dat hebt gij net geraden."
Was 'l antwoord; "'k weet geen beter zaak ,
"Noch die men leert met meer vermaak,
"En die den geest meer kan verzaden."
Men zoekt straks naar een schrander man,
Daar Kees die kunst van leeren kan.
Hij gaat van huis, om in die zaken
Zich kundig en beroemd te maken.
Na e'én jaar afzijns komt hij wéér
Bezoekt zijn moeder en zijn' vader;
Een plat wooid voor geld; er komen in dit stukje meer dergeJijko
platte woorden voor, die de dichter met opzet gekozen lieeft. Knap,
flinh. (*) T)at z'g zoo! (®) Reapecteren , achten; asschenbergh laat den
boer ook hier met opzet het uitheemsche woord verkeerd uitspreken.
Kef.s kon er zekerlijk wat bij verliezen, namelijk zijn verstand;
maar daarvoor beiioefde dc Heer om redenen niet te vreezen. (') In-
derdaad, hij was al spoedig een filozoof geworden, een bewijs van zijn
overgroot verstand, gelijk zijne moeder zeidc.