Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
loi " h\!;>i\nijs assciikmïenon.
'l Afschuw)ijk hoofd, gekneusd, met brein en l>k)edbespal,
Straks van den loggenromp en het hem zonder leven
Fluks werd dees lofgalm door al 't Erfvolk aangeheven,
Die in den Hemel klonk : "Gods naam zij eeuwig eer!
"God lof! de zege is ons! God lof! daar stort hij neèr(^)!"
IIARMANUS ASSCHENBERGH werd geboren, te Amsienlam,
dén April, 1726, en overleed aldaar den November,
1792.
DE FILOZOriSClIE EUEREN.
Assche.nrergh is inzonderheid bekend door zijne luimige en smaak-
volle vertelsels. Zij hebben, naar het oordeel van de vries , weinig
dichterlijks, doch veel vermakelijks; het is vanhier, dat zij uitne-
mend geschikt zijn, om onzen geest van ernstiger overdenkingen aan-
genaam te ontspannen. Wij laten er hier een paar van volgen,
over welke wij het onnoodig achten, ietb anders tot inleiding aan tc
merken, dan dat zij zekerlijk de lachspieren in beweging zullen
brengen.
Louw, die een rijke fokker (*) was,
En in zijn' echt, door 's Hemels zegen,
Twee wakkre zonen had verkregen.
Waarin men 's vaders beeldnis las,
l.iet zich dus aan zijn wijfje hooren :
"Mijn MaartjeAvtV, mijne uitverkoren!
De spoed, dien damd maakt oni zijne overwinning te voltooijen,
cn (le ijver en moed,'daarbij door hem ten toon gespreid, verdienen
onze aandacht. (') Gewis, elk zal dit stuk met genoegen lezen, en de
dichtgave van merken in hetzelve hoogschatten; hare Werken be-
velen wij allen zeer ter lezing aan, die op aanminnige en liefelijke poëzij
prijs stellen.
(*) Een rijkr fokhn- is eigenlijk een rijke rcebeziflej; hier een rijfir
hoer.