Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 iä omo zwier vax hären.
Als, zamen aan den disch gezeten,
Na vroeg en matig avondeten,
In 't langzaam nadren van den naclit,
Zij aanvoert, wat hun kroost al zeide,
Hoe 't om zijn afzijn dikwijls schreide,
En wat zij al tot troost bedacht
Of wel, als hij, in Kerstijds rusten,
De Zeekaart toont aan rozemond.
En aanwijst, waar, op Groenlands kusten,
Hij 't laatst de beste nering vond.
Hier," zegt hij, "ziet men Hekla branden,
"Daar was 't, in 't ijs, op Spitsbergs C^) randen,
"Dat storm ons 't noodgebed afwi^ong.
"De Hemel, die ons hoorde smeeken,
"Zag mij voor u alleen verbleken!" —
Haar oog en harte volgt zijn tong
Zoo lang de Dwinglandij, aan 't woeden,
Noch wederstand, noch palen kent,
Is 't al haar zorg voor drift te hoeden
De lange, aan haren raad gewend;
Doch, als nu God, getergd door Spanje,
De Vrijheid toonde bij orame.
Dit couplet is vol van naïve en fraaije trekken, die ons het ge-
lukkig en genoegelijk leven der beide echtelingen, wanneer zij zich
des winters in elkanders omgang mogen verlustigen, voor de verbeel-
ding tooveren; hetzelfde geldt van het volgende. (6) De plaats, waar
men, in de Groenlandsche Visscherij, de meeste visch vangt of hoopt
te vangen. (') Spitsbergen, een groot eiland aan de Noordpool. Hekla
is de bekende vuurspuwende berg op IJsland. (8) Heerlijke regels!
Men kan niet nalaten ze meer dan eens en telkens met vernieuwde
bewondering te lezen. Hoe fraai wordt de lange zelf sprekend inge-
voerd; hoe aanschouwelijk, kort en levendig is de beschrijving, die hij
aan zijne echtgenoote geeft van den nood, waarin hij met zijne man-
schappen verkeerd heeft; hoe roerend geeft hij zijne liefde voor zijne
vrouw te kennen, en hoe meesterlijk is de belangstelling geteekend
van ROZEMOND, bij het verliaal baars echtgenoots !