Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
De Dichtkunst, jonge lezers en lezeressen! is te allen
tijde, en met regt, voor eene edele kunst gehouden, daar
zij een' grooten invloed kan oefenen, en ook van de
vroegste tijden af heeft geoefend, op de beschaving en
veredeling van den menschelijken geest. Vanhier dat men
groote Dichters bij alle volken steeds in eere gehouden,
hunne Werken vlijtig gelezen, en daardoor de liefde tot
het goede en schoone, tot deugd en godsvrucht heeft
opgewekt en aangekweekt.
Het is door de milde zorgen der Goddelijke Voorzienig-
heid, dat onder geen volk, hetwelk eenigen trap )Van
zedelijke en stoffelijke ontwikkeling bereikt had, ooit man-
nen hebben ontbroken, die de krachten, in hen gelegd,
aan de beoefening der Dichtkunst toewijdden. Ook in ons
Vaderland, dat zoo vele edele en nuttige wetenschappen