Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARNOLD HOOGVLIET. 123
Daar lacht en speelt het nu zoo schoon
Rondom des Hoogsten troon,
En spreidt de wiekjes luchtig uit,
Door wee noch smart gestuit.
O Bloem van dertien dagen!
Uw heil verbiedt ons 't klagen.
Hoerend, teeder cn in eene maat geheel voor het onderwerp geschikt,
is dit stukje vervat. Het kindje, dat als met tegenzin deze aarde
betreedt; de liefde en droefenis der moeder, die met een kusje
het nog in het leven tracht terug te roepen; de vreugde van het
kind over zijne gelukkige standsverwisseling; de gelatenheid van den
dichter, die, verheugd over hel heil des kinds, niet wil klagen : alles
in deze dichtregels is aandoenlijk en treffend; alles is gevoelvolle
taal des harten, in de bevalligste poëzij uitgedrukt.
ARNOLD HOOGVLIET werd geboren, te Flaardingen, den
Julij, 1687; na op onderscheidene kantoren en in onder-
scheidene plaatsen X/e/-/- en Boekhouder zijn, werd hij
eindelijk Kashouder van Goud- en Zilverwerken in zijne geboorte-
stad , en Tafelhouder van de Bank van Leening. Hij overleed,
in den ouderdom van 76 jaar, op den 17^®" October, 1763,
in hetzelfde huis, waarin hij het eerste levenslicht had aan-
schouwd.
ABRAHAM'S VREEDZAAM EN GELUKKIG LEVEN AAN.UE
EIKENBOSSCIIEN VAN MAMRE.
(Uit het Vierde Boek van Abraham de Aartsvader.)
Dc Abraham van hoogvliet behelst, in 12 Boeken of Zangen, eene dich-
terlijke beschrijving van de voornaamste levensbijzonderheden en lotge-
vallen van den Stamvader des Joodschen volks. Alle kunstregters
hebben in dit gedicht steeds en als uit éénen mond geroemd de fraaije
en keurige schilderingen, zoo van gebeurtenissen alsNatuurtooneelen. Wij
hebben derhalve eene van deze beschrijvingen, waarmede wij zeer hoog
loopen, hier als eene proeve afgeschreven.