Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIETEK EANGENDFJK. I I I
IJE JONGE VORSCÏI.
{Meester boven Meester.]
Onder dc dichtsoorten, welke wellekens met geluk beoefende, be-
hoort ook de fabel geteld te worden. Wij deelen de onderstaande
mede, waarbij wij vooral verzoeken te letten op de korte en beknopte
manier van voordragt; eene hoofddeugd van dergelijke zedekundige
verzen.
Een jonge vorscli sprong uit zijn plas,
En zag lioe traag de slek kroop tusschen 't gras.
Des scliimpt hij: o Verachte en loome dieren!
Gelukkig mij, die hupplen kan en zwieren
Als koning in dit groen! Mits sprong een hert,
Dat door den loop der honden was benard,
Hem over 't hoofd en over sloot en dijken.
Toen ging hij treurig strijken.
En zei: Wat heeft mijn hupplen te bedien?
Daar zulke springers zijn, word ik niet aangezien.
Zoo wordt dikwijls de trotschaard vernederd, die zich verhoovaardigt,
omdat hij iets meer kan dan anderen, terwijl hij vergeet op zijne meer-
deren te zien. Voorts spreekt de jonge en nog onbedreven kikvorsch
in dit stukje zeer aardig en natuurlijk.
PIETER LANGENDIJK, geboren Ig Haarlem, den 25^'en juUj^
1683, was Damastwever en Patroonmaker; in dc laatste jaren
zijns levens werd hij door de Regering zijner geboorteplaats
aangesteld tot Stads-Historiesehrijver; hij overleed den 18^®"
Julij, 1756.
KRELIS (KEES) LOUWEN ALS ALEXANDER DE GROOTE.
In de Krelis Louwen, een van langendijks beste Blijspelen, wordt een boer
voorgesteld, die, dronken, in vasten slaap geraakt, door een gezelschap
dichters naar een fraai vertrek wordt overgebragt, alwaar hij, bij zijn ont-