Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES. 91
Vermoord op 't Hofscliavot
Waar vond liij loon? — Bij God
JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES was eerst Boctor in
dc Geneeskunde, en bekleedde later cen' post bij de Secretarij der
Admiraliteit te Rotterdam, Hij werd geboren te Goes, in Zeeland,
den Mei, 1647, en overleed in den ouderdom van zeven cn
dertig jaren, den September, 1684, te Rotterdam.
DE NIEUWE DRUG TE AMSTERDAM.
(Uit het Eerste Boek van de Lhlroom.)
De IJsiroom, een beschrijvend Stroomgedicht, in vier Boeken, is anto-
NiDES hoofdwerk. Nu en dan moge de stijl van dit gedicht wat al te
gezwollen en de beelden te ver gezocht zijn, het bevat toch, niet-
tegenstaande deze gebreken, volgens het oordeel van alle ware bcmin-
iiaren cn kenners onzer Nederlandsche Dichtkunde, zeer fiaaije tafe-
reelen van beschrijvende poëzij, onder welke de drie stukken, die wij
hier zullen laten volgen, ongetwijfeld mede eene plaats verdienen.
Nu rasser voortgegaan,
Om aan de Nieuwebrug (*) geruster stil te staan.
Hier woelt liet ondereen, gelijk, bij zomerdagen,
Een biezwarm op de bei wordt been en weer gedragen (-).
Al 't bonigleger zweeft in eenen drom van buis,
En mort en dommelt met een mommelend gedruiscli
(-) Het schavot, opgerigt inde Hofplaats's Gravenhage, (=) Deze laatste
regel is bij uitnemendheid veelzeggend en treffend, en het geheele vers
behoort tot braivdt's beste Epigrammen.
(*) Eene brug over het Damrak, aan het IJ, Vóór het bouwen van
de Handelbeurs, in 1608, was deze brug, bij goed weder, de verza-
melplaats der kooplieden. (-) T. w. op zijne vleugelen, (s) Dichter-
lijk, voor het heirleger van bijen, dat naar honig uitvliegt. De verge-
lijking in deze regels is zeer fraai, zoowel om den gedurigen af- en toe-