Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 GEEHAAKï lUlANDT.
M I C II I E L DE R U IJ T E R.
Aanscliouw den Held, der Staten regterliand
Den redder van 't vervallen Vaderland,
Die in ée'n jaar twee groote Koningrijken
Tot driemaal toe de trolsclie vlag dec strijken (-);
Het roer der vloot, den arm daar God door stree.
Door liem lierleeft de Vrijheid en de Vree
OP DE GRAFZERK VAN EGRERT MEESZ. KOIITENAAR,
Luitenant-Admiraal van de Maas.
De Held der Maas (*), verminkt aan oog en regterliand (-),
En echter 't oog van 't roer, de vuist van 't Vaderland
De groote koktekaaii, de schrik van 's vijands vloten,
De ontsluiter van de Sont ligt in dit graf besloten
J. VAN OLDENRARNEVELD,
Advocaat van Holland cn West-Friesland.
Dit 's. Vaderland! uw Vader,
Uw Voorspraak, Redder, Hader
(*) Dc tlichtcr toont den Nedeilander liet afbeckUcl van de ncuTKii,
on op lietzclve wijzende, zegt hij: aanschouw, enz. (-) Dc vercenigde
1'ransche en Engelsche vloten werden in 1673 driemaal door de ruijtkr
geslagen. Fiksch cn kraclilig gezegd!
(*) Kortenaar werd in 1G65 tot Luitenant-Admiraal van de Maas
verheven. Hij had reeds zeer vroeg zijn regteroog en zijne regter-
liand in den strijd verloren. De heide overdragteÜjke uitdrukkin-
gen, in dezen regel voorkomende, verdienen ook wegens tle tegen-
stelling met den vooraf'gaanden allen lof. De Sont, eene zeeengte
of straat tusschen het eiland Seeland cn Ztceden, werd in 1558 geheel
door de Zweden bezetj kortenaar bragt er toen veel toe bij, dat do
vijanden verslagen werden, en dat gevolgelijk de doortogt door die
straat weder werd geopend. In de Groote Kerk der Hervormden te
Jiotterdam. (") Let op de smaakvolle woordspeling in dezen regel, cn
verder op de zinrijke kortheid van dit geheele vers.
(*) Krachtig cn waar; immers wie dc geschiedenis van oi.denbarne-
veld raadpleegt, zal deze eernamen niet afkeuren.