Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
De Bloemlezing, welke bij deze door de Maatschappij:
Tot Nut van 't Algemeen, der Nederlandsche Schooljeugd
wordt aangeboden, is het gevolg eener Prijsvraag. De
Maatschappij besloot tot de uitschrijving daarvan in het
jaar 1841, doch zag eerst, bij eene herhaalde poging,
in 1845 haar oogmerk bereikt. Een der drïe destijds in-
gekomene Prijsantwoorden mögt de vercischte meerderheid
van stemmen ter bekrooning op zich vereenigen, hetwelk
bij de opening van het daartoe behoorend Naambriefje
bleek de gemeenschappelijke arbeid te zijn van de Heeren
J. r. eilers koch, Evang. Luth. Predikant te Wilder-
vank, en j. r. eilers, Evang. Luth. Proponent te Nieuwe
Pekela.
Met dankbare erkenning van het lojfelijk pogen dier
Schrijvers, heeft de Maatschappij niet geaarzeld den uit-
geloofden Gouden Eerpenning aan beiden gezamenlijk toe
te kennen. En verheugt zij zich thans in 't bezit van dit
geschrift, het is, omdat zij zich vleit, daardoor nuttig te
zullen zijn voor hen, voor wie zij liefst en bij voorkeur
hare middelen ten beste geejt.