Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEREMIAS DE DECKEIl. 83
Een' Vader van beleid en moed,
Die, als de wind van tegenspoed
Zijn huis-lnilk schudde, dat ze kraakte,
De hand zóó wist aan 't roer le slaan ,
Dat zij uit eenen draaistroom i'aakte,
Daar duizenden in zijn vergaan
Die, ook wanneer hem voorspoed streelde.
Nooit zwol van trots, nooit smolt in weelde
Die al te wijs Avas en te vroed ,
Om over kinderlijke leuren
Van aardschen voor- en tegenspoed
Te zeer te dertien of te treuren.
Een' Vader, ongeveinsd van grond
Opregt van handen C^) , waar van mond ^
Die elkeen' 't zijne zocht te geven ,
Die zijn gezin te ontlasten zocht
Van 't pak van schuld, en al zijn leven
Zoo graag betaald heeft als gekocht:
Een' zidken Vader waarde Broeder
Een' zulken trouwen kinderhoeder
En voeder van zijn huisgezin ,
Heb ik in 't bedde neer zien smijten.
En door zijne oude vijandin ,
De koortse, allenken weg zien slijten
Dien mond, helaas! die telkenmaal
Plagt op ons noen- en avondmaal
{*) De soms bekrompene huisselijke omstandigheden van 's dichters
vader geven liem aanleiding, deze fraai te vergelijken bij een schip,
dat, door eenen feilen storm beloopen , in eene draaikolk wordt ge-
slingerd , waaruit het echter door de welberaden hand des stuurmans
gered wordt. Let op de goed uitgedrukte tegenstelling in dezen
regel. (5) Voorzifjtig, verstandig. ('*) Eigenlijk kinderachtige vodden, hier
beuzelingen. C') Dartelen, d. i. zich loszinnig gedragen. Hart. D. i.
eerlijk. (») Voor zulk eenen. Zie de Inleiding op dit stukje.
Allengskens, langzamerhand. WegkvAjnen. Middag. — In