Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
■vervolgens te scheep naar het land der wilde Sassen,
later Friesland geheeten; daar weder verslagen,
stevenden zij naar de monden der Maas, alwaar
zij een kasteel Slavenbm-g stichtten, zich met kaap-
vaart onderhielden en de Sicanibren, die eenen
togt naar Brutannie ondernomen hadden en aan de
Zeeuwsche kust verschenen, in een zeestrijd over-
wonnen , bij welke gelegenheid zij zich meer ver-
spreidden en Zuid-Holland, benevens Zeeland be-
volkten, waarna zij sedert Zeeuwen genoemd zijn.
Zoo leefden deze Slaven ongestoord tot op de
komst van Julius Caesar, die met een Roomsch
leger den Rhijn afkwam en zich bij Nijmegen ne-
dersloeg, dat door hem gebouwd is. Vandaar toog
hij westvvaart en kwam tot deze wilde Slaven,
waarmede hij een hardnekkigen krijg aanving. Ein-
delijk kwam het zoover dat men spraak hield. De
Slaven vi'oegen Julius Caesar, wie hij was, en van-
waai- hij kwam ? Het antwoord was, van Rome ,
'thoofd der wereld, en gekomen om alle landen te
onderwerpen. Zoodra de Slaven van onderwerping
hoorden, vingen zij den oorlog op nieuw aan, een
van Caesars magen werd gedood, maar de Slaven
verloren ook hun kastelein Rabon, een verschrik-
kelijken reus; toen gingen zij in genade en onder-
wierpen zich, maar zoodra Caesar vertrokken was,
schudden zij weder de vreemde kluisters af en leef-
den als voorheen.
Ten tijde van Augustus scheen echter de krijgs-
lust dezes volks verflaauwd te zijn; zij vertoonden