Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
SLAVENBURG EN DE SLAVEN.

Onder de alkammelingen van den Trojaan
Eneas, den stamvader der Romeinen, bevond zich
zekere Brutus, kleinzoon van Ascanius. Deze, het
ongeluk gehad hebbende op de jagt zijnen broeder
te dooden, ontweek uit verdriet daarover zijn va-
derland en kwam na het uitstaan van vele avontu-
ren in Hellas ; hier vond hij nog meer Trojanen,
onder de dwingelandij van zekeren koning Pandrasus
zuchtende. Hij werd door hen tot opperhoofd vei -
kozcn en geleidde hen uit het land. Pandrasus, die
zich hiertegen wilde verzetten, werd door hem over-
wonnen en gedood. Toen toog hij met zijn medgezel
Corineus en eene vloot naar een eiland in den Oceaan,
Albion genaamd, en bewoond door woeste reuzen en
reuzinnen. Het kwam hier tot een veldslag, waarin
Brutus overwinnaar bleef, doordien hij de list ge-
bniikt had, de reuzen in de beenen te doen hou-
wen ; daarop noemde hij het land naar ziclizel-
ven Brutannie, terwijl Corineus aan Cornwallis den
naam gaf. De overgeblevene re\izen begaven zich