Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Wanneer wij nu het afgehandelde overzien, her-
vinden wij in alle deze volken de algemeene ti^ek-
ken van de Duitsche godsvereering. Verdeeling
der hoogere wezens in heraelsche en onderaard-
sche; godsdienst in wouden of onder heilige boo-
men 5 heib'ge bronnen 5 altaren van gi'oote steenen
opgerigt; vereering van geesten; denkbeelden van
voortduring na den dood; spokerijen. Voorts ver-
goding der natuur, waar deze indrukmakend is,
herdenking aan de geesten van groote mannen,
heiligheid der vrouw, reinheid van zeden, ruw-
heid van aard.
Wij vinden daarentegen ook sporen van den
Romeinschen invloed, aanneming hunner taal en
gebruiken, hier en daar overneming hunner gods-
dienst en zeden. Maar terwijl bij dezen de gods-
vei'eering uiterlijk en meer zinnelijk was, hechtte
de Duitscher steeds a^n den diepen zin der my-
then ; een kenmerk der beide volkeren.
Bij deze fragmenten hunner vergetene goden-
hulde vertoevende , gevoelt men wat zij in hunnen
oorspronkelijken toestand waren, een naar lichaam
en geest, krachtig en oorspronkelijk volk.
BRONNEN.
De oude Chronyclce ende Historien van Holland^ Zee^
land enz»
Hadr. Junii, Batavia» Lugd. Bat. i588.
A. Pars, Catti aborigines BalaiH)rum, d.i. de Katten
de voorouders der Batavieren, met aanteekeningen enz*
door P. van der Schelling, Leyden 1745.