Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
- Nog heeft men. in 1812, bij het doi-p Zundert,
een geloftesteen aan de Dea Sandraudiga opgedol-
ven , dit was de beschermgodin der plaats.
Geesten verschijningen heeft men op sommige
plaatsen, vooral op de uitgestrekte heiden. Op
die tusschen Tilbui^ en Breda, spookt een
vurige herder rond, elders heeft men een zwar-
ten hond, met eenen sleutel in den bek, een
ezel met een ijzeren poot, een spokend vaiken,
-haas of paai'd, enz. doch wie zegt ons, of dit
overblijfselen van het heidendom zijn? Ook het
geloof aan heksen is nog vrij algemeen, gelijk men
er ook Wittewijven kent.
Men vindt in sommige plaatsen, met name te
Oosterhout, te Oosterwijk en vooral te Tilbm-g,
groote lindeboomen op de markt, die door Wes-
tendorp voor oudtijds gewijde boomen gehouden
worden. Zij zijn zeer oud en hunne takken ho-
rizontaal uitgestrekt, evenwel kan men ze niet
voor duizendjarig houden. Het kan zijn, dat al-
daar vroeger heilige boomen gestaan hebben, die
door ouderdom vergaan en van andeien vervangen
zijn, doch bewijzen daarvoor vind ik niet, mis-
schien wei-d er de Genius looi gehuldigd, vooral
vermoed ik dit van den boom te Oosterwijk.
Over hunne godsdienstige denkbeelden kan ik
niets mededeelen, dan de geregtelijke verdeeiing
des jaars in drieën; bij een naauwkeurig onder-
zoek zal men misschien nog het een of ander vin-
den, dat opmerking verdient.
/
—------------- ----