Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
op velschillende wijzen verdeeld, men vindt veel
havezaten en de heiden behooren dikwijls aan ve-
len in 't gemeen, (marken) Ook vindt men, dat
soms aan eene havezaat het erfmarkenrigterschap
verbonden is. Al dit schijnt het gemis eener al-
gemeene maatschappelijke inrigting aantewijzen, en
op eene verovering te duiden, waarbij de edelen
goederen, de overigen de heiden in 't gemeen
vei'kregen.
Eindelijk moeten wij nog de godsdienst en de
heiligdommen van Noordbraband beschouwen. Dit
gewest is van ouds van de overigen gescheiden
geweesd; de Romeinen rekenden het veelal tot
Gallie; nogtans zijn de volksstammen onzes inziens
Germanen, maar de Galliërs hebben oogschijnlijk
op hen invloed gehad; het waren de Toxandren
en welligt nog anderen.
In deze provincie, nog min of meer in be-
schaafdheid ten achteren, zou men vele overblijf-
selen des heidendoms verwachten; men vindt wei-
nig en dit wordt nog verwaarloosd.
Van hunne Goden is mij weinig bewust; bij
's Hertogenbosch is een geloftesteen van zekeren
Batavier Flavius : Hercüli (M) acsusano , ontdekt.
Hebben hier dan Batavieren gewoond, of werd deze
God ook in Noordbraband gediend ?
Wodan als een God van alle de Westgerma-
nen , zal hier oudtijds waarschijnlijk mede gediend
zijn, twee dorpsnamen JFoensel en Woensdrecht
versterken deze gissing.