Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
eene aanmerkelijke rol spelen , sfihijnen daarentegen
in onze streken nimmer andei-s, dan als buiten-
gewone menscben beschouwd te zijn en behoorea
dus niet tot de mythologie, hoezeer onze oude kro-
nijken er veelvuldig melding van gemaakt hebben.
De dwergensoorten, vroeger door ons opgege-
ven , zijn meestendeels ook hier bekend, tei-wyl
men nog een veulen zonder hoofd bij Randelweer,
een paard zonder hoofd bij Oldersum, van 't zui-
den naar 't noorden gaande, en een man-paard ,
Hommel-stommel genaamd, in het Oldambt ziet
spoken.
De heugenis der heidensche eerdienst is nog in
vele heilige plaatsen bewaard , zooals het Groller-
hout bij Rolde in Drenthe, met zijne Banloerkoele
en grafheuvelen, door Picardt beschreven, het
Weerdingerhout bij Valte, de Godsbelt of Olden-
god bij Ruurlo, de Paaschberg bij Lochem, de
Zonnebelt bij Vörden, de Afgodsberg en de daarbij
gelegen Offerberg, in het bosch Essop op de Ve-
luwe, het gehucht Witten, bij Assen in Drenthe,
met zijne velden, meer, kommen en bergjes , dat
de overlevering voor een verblijf der Wittewijven
uitgeeft, en het Lijskemeer in Westerwolde, bij
Groningen, waar de visschers soms eene stem hoo-
ren: laat mij ouden beer toch leven !
De verdeeling van het jaar in drie getijden, de
feestvuren , het geloof aan den invloed der maan ,
zijn ook in dit gedeelte des lands bekend. De
regering schijnt aristocratisch geweesd; het land is