Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
donkerde iaferercel weder optehelderen en aan het
oog der nakomelingschap, even als de palimpsesten
van Majus, schoon beschadigd en fragmentarisch
terug te geven ? Zoo vroeg ik mij i,elven af, toen mij
bij de beoefening onzer vroegste volkshistorie %oo
weinig opheldering nopeiis hun leven en zijn
voorkwam, en het tegenwoordige geschrift zal
bewijzen , dat mijne pogingen daartoe niet vruch-
teloos geweesd zijn en dat er veel meer van onzen
heidenschen voortijd te welen is, dan men tot
nog toe had durven vermoeden. Het zal welligt
verwondering baren, indien ik durf beweren,
dat wij sedert anderhalve eeuw in dit vak nog
maar weinige treden zijn vooruitgegaan en dat
zij, die die slappen gewaagd hebben, slechts ge-
ringe aanmoediging hebben gevonden, maar ik
moet er nog bijvoegen, dat onze oudheden aan
de Duitschers tegenwoordig beter bekend zijn dan
aan ons zeiven en dat nog de grootste onver-
schilligheid voor dit vak bij Ons s<ih{j7it voort
te duren, zoo dat slechts een enkele geleerde met
den roeju van 'Nederland in dit opzicht belast
blijft, terwijl vreemdelingen onze voornaamste
giflsen uitmaken en ons noodzaken de ophelde-
ringen over onze eigene oudheid in eene vreemde
taal te zoeken, en evenwel zal men niet willen
beweren, dut de vruchten dier nasporingen zoo
weinig belangrijk zijn, dat zij de moeite daartoe
aan te wenden, niet opwegen ; of zou het onbe-
langrijk geacht kunnen worden, de drijfveereri