Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
gaande, voor de mythologie weinig opleverde; men
schijnt hem geene tempels of beelden opgerigt,
alleen in de wouden aangebeden of liever geëerd te
hebben 5 hij was een zuivere, eeuwige, almagtige
geest.
Onder hem huldigde men Wodan, wiens eerdienst
door Duitschland algemeen verspreid was; het is
deze God, van wien men onder den naam van,
Mercurius, eenige metalen beelden gevonden heeft.
Men slagtte hem menschenoffers, waarvan misschien
nog wel altaren aanwezig zijn. Tempels zijn er van
hem niet met zekerheid bekend.
Eene andere zeer geëerde Godheid bij de Bata-
vieren was de Rhijngod, welke op eenige pennin-
gen , als een oud man met twee haartuiten afgebeeld
wordt; de stroom zelf is ten allen tijde door de
westelijke Germanen voor heilig gehouden, hetgeen
niet alleen de uitlandsche schrijvers, maar ook de
overlevering vermeldt. Ook de Waal en de Vecht
waren heilige stroomen.
Eene andere Godheid, waarvan de overlevering
genag maakt, is Bacchus, die inzonderheid te Haar-
lem zou vereerd zijn, en dus, naar gissing, door
de Caninefaten. Nog laat zijn er oude wortelen en
struiken van aan hem gewijde wijngaarden , gevon-
den , welke den bloei dezer vereering aldaar beves-
tigen, en zoo ik eene gissing wagen mag, moet zijn
heiligdom aan het' zoogenoemde Ki^aantje hek ^
eene plaats aan den voet van eene hooge duin ge-
legen , gezocht worden. De plaats is met eenige