Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
moet rangschikken, gelijk ook de Godin Haeva of
Hafua. De zee schijnt in ons Vaderland voorna-
melijk onder de beschei-ming eener Godin gestaan
te hebben.
Nog heeft mea by Domburg een gedenksteen, aan
de Dea Burorina toegewijd , gevonden, mede nog
onverklaard, maar waarschijnlijk eene plaatselijke
^of strandgodin; de naam schijnt Gallisch.
Alle deze godheden zijn wel is waar in de sage
verdwenen, maar hun inheemsche oorsprong is zeer
waarschijnlijk; zoo nemen wij ze dan als zoodanig
op, naderhand zullen wij ze pogen optehelderen,
voor zoo veel dit mogelijk is.
Onder de heidensche gebruiken verdient nog
melding gemaakt te worden van de huwelijken tus-
schen broeders en zusters, ja zelfs tusschen moeder
en zoon, op Walcheren tot aan de tijden van Wil-
lebrord (817) en zelfs nog later in zwang, omdat
zij, bij geen der Duitsche stammen voorkomende,
welligt uit een godsdienststelsel te verklaren zijn,
b. V. uit dat der Wanen, en dan is de Noordsche
invloed hier kenbaar.
Tot de bewoners van Holland overgaande, ont-
moet ons eene groote moeijelijkheid in het bepalen
welke Goden door elk der verschillende stammen
en in de onderscheidene tijden gehuldigd zijn. Wij
kunnen meestal slechts gissen.
De Batavieren waren een dér eerste volkeren op
onzen bodem. Zij erkenden waarschijnlijk eenen
Alvader, die echter, als alle voorstelling te boven