Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
mond te strijken , waardoor het voor de offerande
ongeschikt werd.
Eindelijk dient hier nog gewag gemaakt te wor-
den van de straf voor heiligschennis onder het hei-
dendom : deze bestond daarin, dat hij, die een
heiligdom (fannm) openbrak en iets van de tem-
pelschatten roofde, aan zee gebragt werd , op het
zand, dat tijdens den vloed bedekt was; daar
werden hem de ooren opgespleten, hij werd gecas-
treei'd en voorts den Goden geofferd, wier tempel
hij ontheiligd had.
De geregtstijden zijn ook der aandacht waardig,
omdat zij in betrekking staan tot overoude heilige
gebruiken. Hiertoe behooren de kennis aan zekere
heilige getallen, (3, 7, 12 enz.) van het giwte
honderdtal (120) en de telling bij nachten in stee
van dagen. In onze ophelderingen zullen wij daar-
op terugkomen.
BRONNEN.
Ahfridi vita S» Ludgeri y in Actis Sanctorum*
Hamconii, Frisia.
Suffr. Petri, de Script, Fris.
Westendorp , Jaarb» voor Gron* St. I.
idem I Beknopte voordragt van de Noordsche mythologie
, in de JV. Werken van de Maatsch* voox Nederl* Let"
terk, 1829.
F. J.Mone, Gesch, des Ileidenthums im nördlichen EU"
ropa, ïh. II. Leipz. i823.