Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
57
ming van zulk eene plaats of landsti-eek aanbevolen
was.
» De Heidensche godsdienst, zegt Westendcfrp ,
» maakte in het Friesche rijk een goed en welbe-
» stum-d geheel uit. Aan het hoofd daarvan ston-
» den een hoogepriester, den koning in hoogheid
» gelijk, (?) en een aantal Dmïden, alle welge-
» maakte en welopgevoede lieden van eene edele
» geboorte. Uitgestrekte eigendommen en bezittin-
» gen , landerijen , wouden , meiren , tempelschat-
» ting, offeranden en breuken, scholen, kloosters,
» (te Oldenhoof?) tempels, heilige wouden , fees-
» ten, openbare spelen, plegtigheden en eene me-
» nigte tempel- en altaarbedienden vergrootten den
» luister en de kracht van deze eerdienst der Na-
» tuur op eene ongemeene wijze. De geheele staats-
» inrigting en de wetgeving waren met de gods-
» dienst vereenigd, en gedeeltelijk hieruit ontspron-
» gen; van daar, dat de oud-Friesche wetten in
» de goden- of orakeltaal aan de edele en vrije
» jeugd geleerd werden. Hun priesterlijk letterschrift
» was ook hier het runenschrift. De priesterschap
» beoefende en plantte de wetenschappen voort.
» Behalve dat zij uit haar midden de staatsmannen
» leverde, en de algemeene en bijzondere staatsver-
» gaderingen regelde , handhaafde zij in het gan-
» sche i-ijk en bij alle gelegenheden, met hulp der
» hoofdlieden, het regt en de veiligheid. Als de
» regtbank in een heilig wopd, of op een gewijden
» heuvel door hen gespannen was, werden zij ech-