Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
N
zijne huldiging alleen sporen op de Noordelijke ei-
landen , namelijk op het Ililligeland, waardoor som-
migen Ameland, de meesten echter het tegeiiwooi-
dige Helgoland verstaan. In de negende eeuw be-
vond zich aldaar een tempel ter zijner eer (onder
den naam van Mai-s), zoo 't schijnt in of bij het
Hilligewold. Hij werd alleen in den krijg aange-
roepen en beschikte over den zegepraal. Zijne vie-
ring is echter onzeker en de kronijken verwai'reu
hem meestal met anderen.
Zoo is liet ook twijfelachtig welken God men op
Ameland in het zoogenoemde Holwerd diende,
hetzij Odin, Thor of Fosete. Thor, de donderaar,
had echter op het Hilligelaud een afzonderlijken
tempel, welke op het einde der zevende eeuw of
gesticht is, of nog bestaan heeft, gelegen bij het
Hilligewoud en het kasteel Gronenburg.
Meer algemeen en vermaarder was echter de eer-
dienst van Fosete; ofschoon de latere schrijvers
daai'van eene Godin gemaakt hebben, is het echter
niet twijfelachtig, dat Fosete een God was, die
vooral op Helgoland, dat daarom ook Foseteland
heette, als Hoofdgod geëerd werd.
Was de dienst vau Stavo, Wodan en anderen
meer aan eene bepaalde plaats verbonden, gelijk wij
gezien hebben, die vau Fosele verspreidde zich door
het geheele Noorden van Friesland en wel met eene
geheel buitengemeene en opmerkelijke pracht. Zijne
voornaamste tempels waren op de eilanden Helgo-
land , Ameland en Rottum ; ook Juist cn anderen