Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
ren in den omtrek te verkoopen of te vei-ruilen,
terwijl hij zich meer oostwaarts aan gene zijde van
den eersten Flie-arm nederzette. Hetgeen hij voor-
zien had, gebeurde; de landen werden door de
zee weggespoeld of daaronder bedolven en Friesland
scheidde zich van Noord-Holland af. Tot een
aandenken hiervan nam hij een gekroonden haring
in zijn schild op. Een dei-gelijk geval had drie
eeuwen later met Yglo Tadema plaats.
Deze liet namelijk eens een put in zijnen hof,
ten noorden van het Kreiler bosch, graven, waaruit
drie dagen daarna enkel zont water opbon-elde, terwijl
hij tevens eene stem hoorde: » vlied uit dit land,
vlied! " Hierdoor herinnerde hij zich de voor-
zegging van den God Stavo, ujt het Roode Klif ge-
geven, benevens een gezegde zijns grootvaders, dat
dit land nog eenmaal zóó zoude worden, dat is,
door de zoute wateren zou worden ingenomen; der-
halve beval hij zijnen zoon Janke of Joucke Tadema
dit land te verkoopen. 't Geschiedde, Doch de
bloedverwanten niet willende dulden, dat deze plaats,
waaruit het geslacht van Tadema zijnen oorsprong
nam, in vreemde handen zou komen, broeiden wraak.
Toen nu Janke zijn huwelijk met de dochter van
Janke Rodman vierde, verscheen eensklaps zijn neef
Sible Tadema met eenige anderen vermomd op de
bruiloft en vermoordde hem en zijne bruid, bene-
vens nog tien der aanwezige mannen en drie vrouwen.
Doch in deze worsteling werd Sible zelf herkend ,
waarop de bruids vader Rodman eenigen der gasten
4*