Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
zekeren prins van Glocester gevangen, wordt open-
lijk in 'tleger onthoofd, zijne Friezen verstrooid,
verslagen of tot slaven verkocht. Zoodanig was het
einde van den eersten krijgstogt, en dit was de
rede, die het tweede broederpaar. Hengist en Horsa,
zonen van den Frieschen koning Odilbald en van.
Haddinga, dochter des Deenschen konings, tot
eenen nieuwen krijgstogt tegen Brittanje deed be-
sluiten. De oorlogminnende Friezen, eene lange
i-ust moede, drongen den koning Richard II, die
zijnen vader Odilbald ten jare 470 of 527 opge-
volgd was, deswegens wraak te nemen. Hij geeft
hun gaarne toe , en rust eene vloot uit, die onder
't beleid zijner beide broeders Hengist en Horsa, naar
Brittanje stevent, en koning Vortigern hulp bie-
dende, di'ijven zij de Pieten en Schotten 't land uit.
Zij worden hierop door Vortigern x-ijkelijk beloond
en in 't Zuiden des lands geplaatst. Daar bevangt
hen de lust, wegens de vadsigheid der Britten,
zich van 't eiland meester te maken, waartoe her-
^*\aalde malen toevoer van volk overkomt. Doch de
Britten keeren het dreigend gevaar, door hun nieu-
we landerijen aftestaan, op Momvvaai'de van den ge-
meenen vijand steeds te z^jBPweren. Zij beloven
het, maar zonder 't natekomen. Vortigern wordt
onverhoeds door hen gevangen, en na zich met de
Pieten bevredigd te hebben, trekken zij over den
Humber en verwoesten alom het land. Daarop ont-
bieden de Britten Ambrosius Aureüus, wiens vader
en broeders vroeger door Vortigern waren om-